Dầu mỡ nhờn thủy lực

Dầu thủy lực AP HERCULES FLUID FR-WG

Dầu thủy lực AP HERCULES FLUID FR-WG Dầu thủy lực AP HERCULES FLUID FR-WG

Ứng dụng AP HERCULES FLUID FR-WG được khuyên dùng cho hệ thống thuỷ lực yêu cầu đặc tính chống cháy, bảo vệ chống mài mòn bơm và tính nhớt của lưu chất gốc glycol. Lưu chất hoạt động tốt ở khoảng nhiệt độ từ -25oC đến 65oC. Để đạt được khả năng chống cháy cao, hàm ...

Dầu thủy lực AP HERCULES HVI

Dầu thủy lực AP HERCULES HVI Dầu thủy lực AP HERCULES HVI

Ứng dụng AP HERCULES HVI được khuyên dùng cho các hệ thống thuỷ lực yêu cầu sự thay đổi độ nhớt theo nhiệt độ phải thấp. Khả năng bảo vệ chống mài mòn, chống ăn mòn và chống tạo rỉ nổi bật. Độ bền oxy hoá cao. Khả năng lọc tuyệt vời. Tính chống tạo bọt tốt. Sự biến đổi của ...

Dầu thủy lực AP HERCULES PREMIUM AW

Dầu thủy lực AP HERCULES PREMIUM AW Dầu thủy lực AP HERCULES PREMIUM AW

Ứng dụng AP HERCULES PREMIUM AW được khuyên dùng cho tất cả các hệ thống máy thuỷ, cũng có thể được dùng trong hộp số xe tải loại trung mà không đòi hỏi dầu bôi trơn hộp số áp suất cao. Dầu không phù hợp cho các hệ thông bơm với các chi tiết được mạ ...