Dầu thủy lực AP HERCULES FLUID FR-WG

Dầu thủy lực AP HERCULES FLUID FR-WG

Ứng dụng

AP HERCULES FLUID FR-WG được khuyên dùng cho hệ thống thuỷ lực yêu cầu đặc tính chống cháy, bảo vệ chống mài mòn bơm và tính nhớt của lưu chất gốc glycol. Lưu chất hoạt động tốt ở khoảng nhiệt độ từ -25oC đến 65oC. Để đạt được khả năng chống cháy cao, hàm lượng nước của lưu chất nên duy trì trên 36%, phải sử dụng nước cất, nước đã được ion hoá hoặc nước mềm, không sử dụng nước máy.
Dầu thủy lực AP HERCULES FLUID FR-WG
Mô tả

AP HERCULES FLUID FR-WG là dầu thuỷ lực chống cháy gôc glycol với độ bay hơi thấp, khả năng bền oxy hoá ở nhiệt độ cao tuyệt vời, chỉ số độ nhớt cao, điểm chảy thấp, đặc tính chống tạo bọt và chống mài mòn tốt. Dầu cũng cung cấp khả năng bảo vệ chống tạo rỉ và chống hơi ẩm ăn mòn một cách tuyệt vời.
Cung cấp khả năng chống cháy tuyệt vời.

Tính bôi trơn tốt.

Đặc tính chống ăn mòn và chống mài mòn tuyệt vời.

Độ bền oxy hoá cao.

Giảm nhiệt độ của hệ thống một cách hiệu quả.

Theo apsaigonpetro.com