Dầu thủy lực AP HERCULES HVI

Dầu thủy lực AP HERCULES HVI

Ứng dụng

AP HERCULES HVI được khuyên dùng cho các hệ thống thuỷ lực yêu cầu sự thay đổi độ nhớt theo nhiệt độ phải thấp.
Khả năng bảo vệ chống mài mòn, chống ăn mòn và chống tạo rỉ nổi bật.
Độ bền oxy hoá cao.
Khả năng lọc tuyệt vời.
Tính chống tạo bọt tốt.
Sự biến đổi của độ nhớt theo nhiệt độ thấp.
Tăng tuổi thọ của hệ thống thuỷ lực.
Dầu thủy lực AP HERCULES HVI
Mô tả

AP HERCULES HVI là dầu thủy lực chống mài mòn cao cấp với chỉ số độ nhớt cao, được đặc chế với phụ gia tăng chỉ số nhớt và phụ gia chống mài mòn hàm lượng kẽm thấp, cải thiện độ bền dầu. Dầu có chỉ số độ nhớt cao, điểm chảy thấp có thể làm việc trên một khoảng nhiệt độ rộng.

Dầu vượt trội các tiêu chuẩn của DIN 51524 Phần I & II, Hagglunds Denison HF-2 & HF-0, kiểm tra khả năng lọc và mài mòn bơm, ASLE 70-3, MIL-H-24459, USS 127 & 136, David Brown 51.53.101, Sperry Vickers M-2950-S, Cincinnati Milacron P-68, P-69 & P-70 và thử nghiệm FZG.

Theo apsaigonpetro.com