Dầu thủy lực Prolube

Dầu thủy lực Prolube

Ứng dụng

Được khuyên dùng cho tất cả các loại hệ thống thuỷ lực đòi hỏi dầu không chứa kẽm, được yêu cầu riêng biệt cho các chi tiết được tráng bạc.
Dầu thủy lực Prolube
Mô tả

dầu thuỷ lực chống mài mòn chất lượng cao không chứa kẽm được đặc chế cho hệ thống thuỷ lực với các bộ phận được tráng bạc. Dầu có độ bền oxy hoá tuyệt vời, có đặc tính chống mài mòn, chống ăn mòn và chống tạo bọt, vượt các yêu cầu về thông số kỹ thuật DIN 51524 phần 1, Hagglunds Denison HF-0, Sperry Vickers M-2950-S.

Tương thích với các vật liệu bạc.
Đặc tính chống oxy hoá và chống tạo rỉ vượt trội.
Khả năng bền nhiệt và bền hoá cao.
Ngăn chặn sự hình thành cặn lắng.
Khả năng phá nhũ tuyệt vời.
Chống tạo bọt và lọc tốt.