Tag Archives: đại lý dầu mỡ

Dầu mỡ đặc chủng BESLUX FLUOR HT –2

Dầu mỡ đặc chủng BESLUX FLUOR HT –2 Dầu mỡ đặc chủng BESLUX FLUOR HT –2

BESLUX FLUOR HT –2 không tan trong bất cứ dung môi nào đó là lý tại sao các dung môi không thể dùng làm sạch mỡ trong máy và các dụng cụ tiếp xúc với sản phẩm. Để giải quyết vấn đề đó phải sử dụng dung môi BESLUX FLUOR HT-2. Nên sử dụng dung ...