Tag Archives: dầu động cơ diesel

Dầu diesel AP X-SUPER DIESELUBE TURBO CF-4 chất lượng

Dầu diesel AP X-SUPER DIESELUBE TURBO CF-4 chất lượng Dầu diesel AP X-SUPER DIESELUBE TURBO CF-4 chất lượng

Ứng dụng AP X-SUPER DIESELUBE TURBO CF-4 được ưu tiên khuyên dùng cho các động cơ diesel sử dụng nhiên liệu có hàm lượng lưu huỳnh thấp trong các xe 4 thì hiện đại tốc độ cao, làm việc ở chế độ nặng và trung bình Khả năng tẩy rửa và phân tán tuyệt vời. Độ bền oxy ...

Dầu động cơ diesel AP SUPER DIESELUBE CF-2

Dầu động cơ diesel AP SUPER DIESELUBE CF-2 Dầu động cơ diesel AP SUPER DIESELUBE CF-2

Ứng dụng AP SUPER DIESELUBE CF-2 được khuyên dùng cho động cơ xe tải, động cơ máy móc xây dựng cũng như động cơ tàu thủy hai thì, tốc độ cao. Độ ổn định oxy hoá và ổn định nhiệt cao. Tính phân tán và tẩy rửa tốt. Giảm ăn mòn, giảm mài mòn và giảm lắng cặn pittong. Kéo ...

Dầu động cơ diesel AP SUPER DIESELUBE CF

Dầu động cơ diesel AP SUPER DIESELUBE CF Dầu động cơ diesel AP SUPER DIESELUBE CF

Ứng dụng AP SUPER DIESELUBE CF được khuyên dùng cho động cơ diesel kiểu nạp khí tự nhiên, turbo tăng áp hoặc tăng nạp của các loại máy móc xây dựng, xe tải, phương tiện giao thông tải nặng cũng như dùng trong động cơ diesel tàu thuỷ tốc độ cao. Độ bền nhiệt và bền oxy ...