Tag Archives: dầu mỡ cao cấp

Dầu diesel AP X-SUPER DIESELUBE TURBO CF-4 chất lượng

Dầu diesel AP X-SUPER DIESELUBE TURBO CF-4 chất lượng Dầu diesel AP X-SUPER DIESELUBE TURBO CF-4 chất lượng

Ứng dụng AP X-SUPER DIESELUBE TURBO CF-4 được ưu tiên khuyên dùng cho các động cơ diesel sử dụng nhiên liệu có hàm lượng lưu huỳnh thấp trong các xe 4 thì hiện đại tốc độ cao, làm việc ở chế độ nặng và trung bình Khả năng tẩy rửa và phân tán tuyệt vời. Độ bền oxy ...