Tag Archives: dầu thủy lực giá rẻ

Dầu thủy lực AP HERCULES FLUID FR-WG

Dầu thủy lực AP HERCULES FLUID FR-WG Dầu thủy lực AP HERCULES FLUID FR-WG

Ứng dụng AP HERCULES FLUID FR-WG được khuyên dùng cho hệ thống thuỷ lực yêu cầu đặc tính chống cháy, bảo vệ chống mài mòn bơm và tính nhớt của lưu chất gốc glycol. Lưu chất hoạt động tốt ở khoảng nhiệt độ từ -25oC đến 65oC. Để đạt được khả năng chống cháy cao, hàm ...