Tag Archives: tư vấn mua dầu truyền nhiệt

Dầu truyền nhiệt AP THERMOFLOW

Dầu truyền nhiệt AP THERMOFLOW Dầu truyền nhiệt AP THERMOFLOW

Ứng dụng AP THERMOFLOW là dầu truyền nhiệt dùng cho các hệ thống truyền nhiệt tuần hoàn khép kín với nhiệt độ dầu lên đến 320oC Giảm thiểu cặn lắng và sự tắc nghẽn khu vực truyền nhiệt. Tăng độ bền nhiệt và bền oxy hoá. Đặc tính truyền nhiệt tuyệt vời. Hạn chế sự thay đổi độ nhớt theo ...